Alstrup Lysbank

En forening for kulturelle arrangører på Samsø

Om Alstrup Lysbank

Alstrup Lysbank er skabt af Alstrup Amatørscene.

Alstrup Lysbank har til hensigt at hjælpe kulturelle arrangører på Samsø.

Alstrup Lysbank udlåner udstyr til foreningens medlemmer.  

Medlemskab

Alstrup Lysbank optager foreninger, institutioner og enkeltpersoner som med-lemmer.

Der betales et mindre vedligeholdelsesgebyr til det man låner.

Støttet af

Samsø Fonden

(2005 & 2007)

Tuborgs grønne Fond

(2004 & 2008)

Alstrup Amatørscene

(2004-2007)

Foreningen Alstrup Lysbank er en almennyttig forening.

Den eksisterer i kraft af frivilligt ulønnet arbejde.

Foreningen består af en medlemskreds, en bestyrelse med formand og en daglig bestyrer af foreningens udstyr.

Bestyrelsen er sammensat af mennesker, der i forvejen har gang i kulturelle arran-gementer og derfor ved, hvad der skal til.

Vi driver foreningen med færrest mulige møder. Det vigtigste er, at foreningens udstyr bliver brugt på en god og rentabel måde.

Lysbankens udstyr udlånes for tiden af         Poul Østergård, Alstrupvej 5.

Poul Østergård forestår også den daglige vedligeholdelse.

Lånegebyr

Der betales et mindre vedligehol-delsesgebyr til det man låner.

For tiden er det 400,- kr.

For tiden består bestyrelsen af:

Tom Nagel Rasmussen, Kolby Kås, musiker, sanger, teaterinstruktør og komponist.

Carl Christian Jensen, Alstrup, musiker, teaterinstruktør og frugtavler.

Ingeborg Børsting, Nordby, 

Peter J. Lund, Nordby, cand. jur., ejendomsmægler, skuespiller. 

Poul Østergård, Alstrup, redaktør, cheftekniker

Bestyrelsen

Medlemsskab

Alstrup Lysbank optager Foreninger, institutioner for 200 kr.

Enkeltpersoner skal betale 50 kr.

Medlemsskabet gælder ind til videre på ubestemt tid.

Copyright ® 2015 Alstrup Lysbank